DAN-INJECT SWEDEN
Tfn 070 - 513 16 08
Karin Magnusson
Vårfruvägen 39
618 35 Kolmården

Postgiro 663487-7
Org.nr 660930-2622

Email: daninject@telia.com

Sedan starten av DAN-INJECT 1986, har vi gjort oss kända för att tillverka produkter
av mycket hög kvalitet och genomtänkt design. Med en firma som brinner av kreativitet
har vi lyckats etablera oss som en av de mest respekterade inom immobiliseringsbranchen.
Vårt starka team med skandinaviens ledande specialister och hantverkare arbetar hela
tiden med att utveckla nya produkter med samma höga kvalitet. Dessa mål och visioner
gör DAN-INJECT's produkter till en av världens bästa.